One Comment

  1. Själv bor jag 5 min från Ölands djurpark men det har vi talat om för barnen att dit åker vi inte mer, jag vill inte gynna en sån inrättning där man behandlar både djur och anställda dåligt. men var och en gör naturligtvis som de tycker är rätt.

Comments are closed.